Regulamin Sklepu internetowego


Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.asiaparts.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią.


§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.asiaparts.pl prowadzony jest przez Janusz Morejko prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do EDG prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w Tychach.

Janusz Morejko

ASIA PARTS

Ul. Mikołowska 54

43-100 TYCHY

NIP 6460004600

Tel. +48 512 364 771

www.asiaparts.pl


§ 2 Zawarcie umowy Sprzedaży
1. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu www.asiaparts.pl

 (w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
2. Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. W cenę produktów nie jest wliczony koszt przesyłki.
3. Zamówienia na towary przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówień na stronie internetowej Sklepu, drogą mailową na adres: sklep@asiaparts.pl  jak również telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 364 771


3.1. Formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu:
3.1.1. Zamówienia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.1.2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta w Sklepie
internetowym www.asiaparts.pl
3.1.3. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zostanie
zasygnalizowany wysłaniem przez system automatycznej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres.
3.1.4. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu prosimy potwierdzać poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości e-mail opisanej w punkcie 3.1.3.
3.1.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy o zmianie statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji” zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.1.6. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób telefoniczny +48 512 364 771lub mailowy sklep@asiaparts.pl
3.1.7. O wysłaniu towaru Sprzedawca zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres przez Niego podany.


3.2. Zamówienie telefoniczne:
3.2.1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu +48 512 364 771
3.2.2. Klient składa zamówienie określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
3.2.3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
3.2.4. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.


3.3. Zamówienia mailowe:
3.3.1. Zamówienia poprzez wiadomość e-mail można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
sklep@asiaparts.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
3.3.3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
3.3.4. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dołączanym do przesyłki dowodem zakupu - paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.


§ 3 Dostawa i płatność
Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
a) paczka kurierska,
b) paczka kurierska pobraniowa
c) odbiór osobisty w siedzibie firmy w ASIA PARTS, Ul. Mikołowska 54, 43-100 TYCHY
Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru. W takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą celem uzgodnienia szczegółów. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, zostaną one podane w trakcie składania Zamówienia. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
a) Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 48 godzin od wysłania.
b) Przesyłki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych od wysłania.
c) Odbiór osobisty – towar można odbierać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-16:00 w siedzibie firmy w ASIA PARTS, Ul. Mikołowska 54, 43-100 TYCHY


Klient może wybrać następujący sposób płatności za zamówiony towar:
a) płatność gotówką przy odbiorze dla przesyłek wysłanych za pobraniem - maks 350 zł

b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowym

c) płatność kartą,blikiem,przelewem natychmiastowym za pomocą aplikacji -Przelewy24

d) płatność gotówką lub kartą w siedzibie firmy


§ 4 Warunki odstąpienia od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Janusz Morejko

ASIA PARTS

Ul. Mikołowska 54

43-100 TYCHY

NIP 6460004600

Tel. +48 512 364 771

www.asiaparts.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) zamówienia indywidualnego z związanego z importem produktów z zagranicy
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów - tranportu
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres:

Janusz Morejko

ASIA PARTS

Ul. Mikołowska 54

43-100 TYCHY

NIP 6460004600

Tel. +48 512 364 771

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13. Prosimy dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu (paragon lub kopię faktury VAT).


§ 5 Reklamacje
1. Jeśli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:

Janusz Morejko

ASIA PARTS

Ul. Mikołowska 54

43-100 TYCHY

Tel. +48 512 364 771

z dopiskiem serwis

2. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@asiaparts.pl
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
4. O odpowiedzi w sprawie reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź w inny wybrany przez Klienta sposób.


§ 6 Informacje dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.),
c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. ze zm.),
d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

* (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)